Het 49e bestuur
der H.S.C. INTAC van Zwijndregt

Het verenigingsbestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt is belast met de dagelijkse gang van zaken rondom de vereniging. Intern geven ze leiding aan haar leden en commissies, extern vertegenwoordigen zij de vereniging en onderhouden ze contacten met partners, sponsoren en overige externe partijen. Op 29 november 2017 heeft het 49e bestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt zich als volgt geconstitueerd:

Intac logo min

Thomas de Bruin

Voorzitter
Intac logo min

Maaike Pladdet

Secretaris
Intac logo min

Michael Prinsen

Penningmeester
Intac logo min

Jerry Talboom

Sociëteits commissaris
Intac logo min

Sem Bolk

Commissie coördinator