Het 54e bestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt

Het verenigingsbestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt is belast met de dagelijkse gang van zaken rondom de vereniging. Intern geven ze leiding aan haar leden en commissies, extern vertegenwoordigen zij de vereniging en onderhouden ze contacten met partners, sponsoren en overige externe partijen. Voor acquisitie gerelateerde vragen kunnen S.A. Weeder en M.G. Rietveld benaderd worden op [email protected].

Het 54e bestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt is als volgt geconstitueerd:

image_6483441

S.A. Weeder

Voorzitter
image_6483441-2

M.G. Rietveld

Penningmeester
image_6483441-1

L. Giele

Secretaris
image_6483441-3

I.L. van Woudenberg

Sociëteitscommissaris