Het 54e bestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt

Het verenigingsbestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt is belast met de dagelijkse gang van zaken rondom de vereniging. Intern geven ze leiding aan haar leden en commissies, extern vertegenwoordigen zij de vereniging en onderhouden ze contacten met partners, sponsoren en overige externe partijen. Op 18 januari 2023 heeft het 54e bestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt zich als volgt geconstitueerd:

Zjordan Frans

Voorzitter

Sarah Weeder

Secretaris

Merlijne Rietveld

Penningmeester

Luc Giele

Commissie Coördinator

Isa van Woudenberg

Sociëteitscommissaris

Peter van den Hout

Commissaris Acquisitie