Het 55e bestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt

Het verenigingsbestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt is belast met de dagelijkse gang van zaken rondom de vereniging. Intern geven ze leiding aan haar leden en commissies, extern vertegenwoordigen zij de vereniging en onderhouden ze contacten met partners, sponsoren en overige externe partijen. Voor acquisitie gerelateerde vragen kunnen R. Lablans en M. C. M. Verheijen benaderd worden op [email protected]. Het 55e bestuur der H.S.C. INTAC van Zwijndregt is als volgt geconstitueerd:

Roy

R. Lablans

Voorzitter
Joelle

J. E. A. van de Sande

Penningmeester
Chris

S. C. K. Bunschoten

Secretaris
Thom

T. W. J. Sluiter

Sociëteitscommissaris
Milou

M. C. M. Verheijen

Commissie coördinator