Bestuurlijke ervaring opdoen in één van onze commissies

Wil je het verenigingsleven bij INTAC écht van dichtbij meemaken en bestuurlijke ervaring opdoen? Word dan lid van één van onze commissies. Wij kunnen jouw hulp en talenten goed gebruiken. Hieronder vind je een overzicht van onze commissies. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met INTAC.

Ondersteunende rol

Binnen H.S.C. INTAC van Zwijndregt zijn er jaarlijks commissies actief. Elke commissie is in het leven geroepen om voor de vereniging activiteiten te organiseren en waar nodig ter ondersteuning van het bestuur.

De Commissies van INTAC

De beleidscontrolecommissie (BCC) controleert namens de Algemene Ledenvergadering het gevoerde beleid van de bestuursfunctionarissen. Tijdens de halfjaarlijkse en jaarlijkse ALV brengt de BCC verslag uit aan de ALV van hun bevindingen. De BCC bestaat volledig uit mensen die zitting hebben gehad in het bestuur en dus ervaren zijn met het besturen van INTAC en het verdere reilen en zeilen van de vereniging.

De kascontrolecommissie (KCC) controleert het gevoerde beleid van de penningmeester van het bestuur. Ze kijkt of de financiën kloppen en of de boekhouding op orde is.

Het Sociëteitsbestuur (SB) heeft als taak het runnen van de sociëteit. De sociëteitsbestuurders zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de orde en huisregels die gelden. Daarnaast beheren zij de bar tijdens sociëteitsavonden en externe feesten.

De IT-Commissie organiseert het introductieweekend voor de dan nog aspirant-leden. Tijdens dit weekend leren de aspirant-leden de vereniging, de leden en elkaar goed kennen.

De eerstejaarscommissie is er om de eerstejaars te begeleiden in de voor hun nieuwe vereniging. Zij organiseert de activiteiten van de introductie tijd en een aantal activiteiten over het gehele jaar. Deze activiteiten hebben als doel om de eerstejaars goed kennis te laten maken met de vereniging, haar leden en natuurlijk hun eigen lichting.

De PR-commissie houdt zich bezig met de organisatie van de 'open maand' en zij ondersteunen de commissaris acquisitie. Ieder jaar opent INTAC in september haar deuren en is het voor studenten, potentiële leden, mogelijk om deze feesten te bezoeken. Daarnaast organiseert zij de open feesten door het verenigingsjaar heen.

De sponsorcommissie ondersteunt de commissaris acquisitie van het bestuur. Zij houdt zich bezig met het binnenhalen van een mooi sponsorbedrag. Dit door zich bezig te houden met benefietacties en de samenwerking tussen INTAC en bedrijven.

De activiteitencommissie organiseert jaarlijkse activiteiten. Hierbij valt te denken aan een zeskamp, een darttoernooi, paintballen of de tradionele bierolympics. Tijdens de Olympische spelen, EK's en WK's organiseren zij grootse evenementen voor zowel leden als externen.

De zeilcommissie organiseert het jaarlijkse weekend zeilen met de vereniging. Zij zorgt voor de accomodatie, het programma, de zeilboten etc.

Ieder jaar wordt INTAC een jaartje ouder en om dat te vieren organiseert de galacommissie Night of the Proms en het Diesgala. Elk jaar verzorgen zij onvergetelijk feest met thema en passende locatie.

Eens in de vijf jaar wordt er natuurlijk ook een lustrum georganiseerd door de lustrumcommissie!

De INTACtueelcommissie is verantwoordelijk voor de verenigingsnieuwsbrief die zo'n 4 keer per jaar word uitgegeven. Deze nieuwsbrief is o.a. gevuld met alle roddels en verhalen die zich de ronde gaan binnen en buiten onze sociëteit.

De kluscommissie is verantwoordelijk voor het klein onderhoud in de sociëteit. Ze voert reparaties uit en komt assisteren wanneer er wordt verbouwd, dit op de jaarlijks georganiseerde klusdag.

De mediacommissie zorgt ervoor dat elk feest wordt vereeuwigd op foto's en dat deze later door iedereen kunnen worden bekeken.

De ICT-commissie houdt de website draaiende en zorgt voor andere creatieve oplossingen binnen de vereniging.