Ereleden en leden van verdienste

Ereleden zijn mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de vereniging. Zij hebben een speciale plek binnen de vereniging, omdat zij een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de groei, ontwikkeling en het voortbestaan van H.S.C. INTAC van Zwijndregt.

Leden van Verdienste zijn mensen die meerdere bijzondere prestaties hebben verricht ten gunste van INTAC. Een Lid van Verdienste is een lid dat door het verkrijgen van deze titel bedankt wordt voor zijn of haar verdienstelijke inzet in de afgelopen jaren.

Het bestuur van INTAC kan personen voordragen als Erelid of Lid van Verdienste. De leden kunnen hier vervolgens hun stem over uitbrengen tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV).

Ereleden der H.S.C. INTAC van Zwijndregt

 • Mw. K. Maat
 • Dhr. P. Busquet
 • Dhr. J. Slabbekoorn
 • Dhr. P. Boers
 • Dhr. P. Six
 • Dhr. R. Barnhoorn
 • Dhr. R. van der Aart
 • Dhr. N. Mienstra
 • Dhr. P. Adema
 • Dhr. H. Drapers
 • Dhr. D. van der Lubbe
 • Dhr. F. de Jong
 • Dhr. J. Ruitenbeek
 • Dhr. K. Kamphuis
 • Dhr. R. Wever
 • Dhr. R. Gianotten
 • Dhr. P. de Ruiter
 • Dhr. M. Janssen
 • Dhr. E.M. den Breems
 • Dhr. R. Plomp

Leden van verdienste der H.S.C. INTAC van Zwijndregt

 • Dhr. P. de Ruiter
 • Dhr. M. Janssen
 • Mw. M. de Wit
 • Dhr. M. van der Meijden
 • Mw. R. Brand
 • Mw. S. van Beijma
 • Dhr. R. Plomp
 • Dhr. W. van Gemmert
 • Dhr. E. Hoekstra
 • Mv. E. Godfroid
 • Mw. C. Evers