D.D.H.R. Zarathoestra

Middels het doorbreken van de destijds heersende “gevestigde orde" tussen de INTAC-disputen heeft het Dispuut der Haegsche Ridderen “Zarathoestra" sedert haar oprichting op 7 februari 1995 een prominente plaats ingenomen binnen de studentenvereniging H.S.C. INTAC van Zwijndregt. Onze stappen zijn binnen de vereniging dan ook stevig gemarkeerd: niet alleen door het regelmatig aanbrengen van markante kopstukken van zowel verenigings- als sociëteitsbestuur, maar ook middels frequente bezoeken van activiteiten en de sociëteit zijn de Ridderen een klasse apart geworden. In tegenstelling tot andere disputen staat het Dispuut der Haegsche Ridderen “Zarathoestra" voor een collectief der individuen, een illuster gezelschap waarin de authenticiteit van de eenling voorop wordt gesteld.

"Ridderen... GOSEV!"

Men hore U denken: “goed verhaal, lekker kort ook. Wat heb ik hier in godsnaam in de praktijk aan?". Logische vraag, de Ridderen zijn voor buitenstaanders immers een mysterieus genootschap. Het Ridderschap is een synoniem voor een levensstijl die mijlenver boven het gemiddelde uitsteekt. Het recreatieniveau der Ridderen is ongekend en ongeëvenaard: dit blijkt uit de vele activiteiten die de Ridderen met elkaar ondernemen. Onder toeziend oog van de Ridderen is het BierBQ'en tot een ware kunst verheven en het degusteren van liters speciaalbier tot een ambacht. Het Dispuut der Haegsche Ridderen “Zarathoestra" staat voor een collectief dat graag en regelmatig veel stof laat doen opwaaien. Een collectief dat te allen tijde zij aan zij ten strijde zal trekken tegen het gepeupel. Een collectief dat staat voor vriendschappen voor het leven. Een collectief juist door haar diversiteit zo hecht met elkaar verbonden is. Een collectief der individuen, immer handelend onder het motto 'uno para omnio, omnio para uno'.

Internationaal georiënteerde, charismatische leiders hebben meer dan eens vanuit onze burcht hun vleugelen uitgeslagen teneinde de maatschappij te versterken op die punten waar de nood het hoogst is, en de concurrentie moordend. Uit zorgvuldige selectie zijn er momenteel bijna 61 authentieke Ridderen voortgekomen; het Dispuut der Haegsche Ridderen "Zarathoestra" is hiermee naast het oudste, ook het grootste mannendispuut binnen de H.S.C. INTAC van Zwijndregt. Of het aantal Ridderen zich blijft uitbreiden hangt af van de geschiktheid van het aanbod: het Ridderschap is nu eenmaal wars van concessies. Mocht U de illusie koesteren dat U met Uw gedachtegang binnen onze Lifestyle past, het volgende: de buikloop der ontgoocheling zal U dun door de broek der illusie lopen.

“Aldus sprak Zarathoestra"

Met gunstige groet,
De Ridderen

WhatsApp Image 2020-08-29 at 22.31.15 (1)
Dispuut Zarathoestra